Worden de veelgestelde vragen en antwoorden niet weergegeven? Update dan je browser of probeer het via je mobiele telefoon.

Vragen over de database en het vinden van wetenschappelijke literatuur

Hoe kan ik meedoen aan de pilot?


Het aanmeldproces staat beschreven op deze pagina. Volg daar de instructies.
Hoe kan ik inloggen om gebruik te maken van EBSCO Education Source?


Om EBSCO Education Source te raadplegen, log je in via OpenAthens. Hiervoor moet je wel eerst het hele registratieproces hebben doorlopen via de website van de KB en OpenAthens.
Ik heb het aanmeldformulier op de website van de Koninklijke Bibiliotheek ingevuld, maar geen e-mail ontvangen. Wat nu?


Check eerst je spam folder. Als je geen e-mail hebt ontvangen, neem dan contact op met de KB Klantenservice.
Na de registratie bij “OpenAthens” heb ik geen inlogcode ontvangen.


Na je registratie vindt een controle plaats door de Koninklijke Bibliotheek (KB). Zodra je aanmelding is goedgekeurd, ontvang je een e-mail. Heb je na zeven werkdagen nog niets vernomen? Neem contact op met de KB Klantenservice.
Ik ben mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord kwijt om in te loggen. Wat nu?


Op de website van OpenAthens kun je je wachtwoord opnieuw opvragen.

WEGENS 

SUCCES 

VERLENGD!

Vragen over aanmelden & inloggen

Hoe kan ik meedoen aan de pilot?


Het aanmeldproces staat beschreven op deze pagina. Volg daar de instructies.
Hoe kan ik inloggen om gebruik te maken van EBSCO Education Source?


Om EBSCO Education Source te raadplegen, log je in via OpenAthens. Hiervoor moet je wel eerst het hele registratieproces hebben doorlopen via de website van de KB en OpenAthens.
Ik heb het aanmeldformulier op de website van de Koninklijke Bibiliotheek ingevuld, maar geen e-mail ontvangen. Wat nu?


Check eerst je spam folder. Als je geen e-mail hebt ontvangen, neem dan contact op met de KB Klantenservice.
Na de registratie bij “OpenAthens” heb ik geen inlogcode ontvangen.


Na je registratie vindt een controle plaats door de Koninklijke Bibliotheek (KB). Zodra je aanmelding is goedgekeurd, ontvang je een e-mail. Heb je na zeven werkdagen nog niets vernomen? Neem contact op met de KB Klantenservice.
Ik ben mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord kwijt om in te loggen. Wat nu?


Op de website van OpenAthens kun je je wachtwoord opnieuw opvragen.

Vragen over de inhoud en achtergrond van de pilot

Waarom deze pilot?


In de afgelopen jaren hebben groepen leraren herhaaldelijk aangegeven dat zij worden belemmerd in het raadplegen van wetenschappelijke publicaties. Toegang tot wetenschappelijke publicaties over onderwijsonderzoek is voor leraren belangrijk voor het vormgeven van hun onderwijs. Wetenschappelijke artikelen bevinden zich nog vaak achter een betaalmuur.

De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) hebben nu de handen ineen geslagen en geven alle onderwijsprofessionals die werkzaam zijn op een school een jaar lang toegang tot de omvangrijke onderzoeksdatabase voor het onderwijs EBSCO Education Source. In deze omvangrijke database zijn ruim 1 miljoen wetenschappelijke artikelen vrij toegankelijk.
Wat houdt de pilot in?


Elke onderwijsprofessional die werkzaam is op een school in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kan een jaar lang toegang krijgen tot de database Education Source (EBSCO). In deze database zijn betaalde artikelen te vinden maar ook ruim 1 miljoen wetenschappelijke artikelen die vrij toegankelijk zijn. De toegang gaat in vanaf 29 oktober 2019 en loopt door tot 29 oktober 2020.
Wie kan zich aanmelden?


Iedereen die als onderwijsprofessional een aanstelling heeft op een basisschool, middelbare school of mbo-instelling kan deelnemen. Aanmelden kan gedurende de gehele looptijd van de pilot. De hoeveelheid deelnemers per school is ongelimiteerd.
Wat wordt er van mij als deelnemer verwacht?


Allereerst hopen wij natuurlijk dat deze toegang je helpt bij het vormgeven van je onderwijs. Verder hopen wij door deze pilot inzichtelijk te kunnen maken hoe vaak EBSCO Education Source gebruikt wordt en of deze pilot voorziet in een behoefte. We zullen je vanaf 2020 een aantal keer een korte vragenlijst sturen. Deelname is niet verplicht en anoniem, maar wij hopen dat je je mening met ons wilt delen.
Wat gebeurt er als ik me aanmeld, maar ik de database niet of nauwelijks gebruik?


Dan gebeurt er niets, maar je helpt ons enorm als je wel de online vragenlijsten invult en daarin toelicht waarom je de database niet gebruikt. Ook deze informatie is voor ons van belang.
Wat gebeurt er als de pilotperiode erop zit?


In principe stopt de toegang in deze vorm na 29 oktober 2020. Een eventueel vervolg is mede afhankelijk van de uitkomsten van de online vragenlijsten. Wij hopen dus dat je deze invult.
Wat is het verschil tussen deze pilot en Open Access?


Open Access betekent dat de toegang tot wetenschappelijke publicaties voor iedereen toegankelijk is. In deze pilot hebben de initiatiefnemers een licentie ingekocht bij EBSCO Education Source. Via deze licentie krijgen uitsluitend leraren en andere onderwijsprofessionals die werkzaam zijn op een school, toegang tot de database.
Hoe is deze toegang ontstaan?


De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, de Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) bekostigen deze pilot. Zij hebben gezamenlijk een licentie afgenomen bij EBSCO Education Source. Zo maken zij de toegang tot EBSCO Education Source een jaar lang mogelijk voor alle leraren en andere onderwijsprofessionals binnen de scholen.
Kan ik mij ook aanmelden voor deze pilot als ik NIET werkzaam ben op een school in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs?


Dit is niet mogelijk. De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het NRO en de KB hebben een licentie bij EBSCO ingekocht. Binnen deze licentie is afgesproken dat alleen leraren en ander personeel binnen po, vo en mbo scholen gebruik kunnen maken van de database EBSCO Education Source. Bovendien moet deze pilot inzichtelijk maken wat het gebruik van en behoefte aan toegang tot wetenschappelijke publicaties is binnen de scholen in het po, vo en mbo.
Ik werk op een school maar heb geen school e-mailadres. Wat nu?


Neem contact op met je school en bespreek hoe je een e-mailadres van de school kunt krijgen.
Waarom moet ik mij aanmelden met een school e-mailadres?


Het e-mailadres van de school is de toetsing of je werkzaam bent op een po, vo of mbo school en of je binnen de kaders van deze pilot valt. Wanneer jij je aanmeldt met je privé e-mailadres kunnen wij deze toets niet uitvoeren. We weigeren dan je aanvraag. Ook aanmeldingen vanuit een e-mailadres dat niet afkomstig is van een school in het po, vo of mbo worden afgewezen.

logo-po-raad.png
vo-raad_logo_780.jpg

Een initiatief van: 

LzBPeOBs_400x400.png
KB_Nationale-Bibliotheek_Logo_RGB-Zwart.
NRO-logo-blok.jpg