Worden de veelgestelde vragen en antwoorden niet weergegeven? Update dan je browser of probeer het via je mobiele telefoon.

Vragen over de database en het vinden van wetenschappelijke literatuur

Wat kan ik in EBSCO Education Source vinden?


Via de database Education Source kun je meer dan een miljoen wetenschappelijke publicaties over onderwijsonderzoek raadplegen. Veel publicaties kun je downloaden en lezen zonder daarvoor te hoeven betalen. Bekijk de Education Source Database Coverage List voor een uitgebreid overzicht van onderwijsgerelateerde onderwerpen waarover je via de database wetenschappelijke artikelen kunt vinden.

Wanneer je een zoekopdracht invoert in EBSCO Education Source worden ook zoekresultaten uit ERIC (Education Resources Information Centre) en Teacher Reference Center weergegeven. Deze resultaten zijn ook buiten EBSCO vrij toegankelijk.
Ik moet voor sommige publicaties toch betalen, klopt dat wel?


Klopt. De inhoud van EBSCO Education Source is enorm. Naast de ruim 1 miljoen artikelen die je als full tekst kunt raadplegen, zijn er ook artikelen waar alleen een samenvatting van beschikbaar is of waarvoor moet worden betaald. Filter bij je zoekopdracht op 'volledige tekst', dan krijg je de volledig toegankelijke artikelen bij de zoekresultaten. De initiatiefnemers hebben helaas geen invloed op welke artikelen volledig beschikbaar zijn. EBSCO heeft eigen afspraken met de wetenschappelijke uitgevers van de artikelen.
Hoe kan ik zoeken binnen de database?


Op deze pagina vind je een aantal hulpmiddelen die het zoeken binnen Education Source vergemakkelijken. Heb je gerichtere hulp nodig bij het bepalen van je zoekvraag en zoekstrategie? Bekijk dan deze behulpzame bronnen.
Ik heb interessante artikelen gevonden. Hoe lees ik deze en wat kan ik ermee?


Check de Toegang tot literatuur Toolkit van het NRO en Onderwijs met Kennis voor het gericht leren duiden en toepassen van inzichten uit wetenschappelijke publicaties.
Wat als ik niet kan vinden wat ik zoek?


De database omvat een grote collectie aan publicaties maar is niet alomvattend. Het is daarom handig om een bredere zoekstrategie te hanteren door ook Google Scholar of een van de vele andere vrij toegankelijke zoeksystemen te raadplegen. De KB geeft tips voor het vinden van een open access versie. Je kunt ook contact opnemen met de NRO Kennisrotonde voor hulp bij je zoekvraag.
Als lid van de KB krijg je ook toegang tot digitale bronnen, wat is het verschil met deze pilot en hoe kan ik lid worden?


Iedere Nederlander kan lid worden van de KB. Je krijgt dan voor persoonlijk gebruik toegang tot een groot aantal digitale bronnen, zoals Academic Search Complete, PressDisplay en Ebook Library. EBSCO Education Source maakt geen deel uit van het KB-lidmaatschap. Op deze pagina zie je tot welke bronnen je toegang krijgt met een lidmaatschap.

Buiten het KB-lidmaatschap om biedt de KB ook een groot aantal vrij toegankelijke bronnen aan die interessant zijn voor het onderwijs, zoals Delpher (gedigitaliseerde kranten en tijdschriften) en de DBNL (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren).

Voor 15 euro kan iedere Nederlander lid worden van de KB.
Waarom is de inhoud van de database in het Engels?


De meeste wetenschappelijke artikelen worden in het Engels gepubliceerd. In de database kun je filteren op taal. Om je op weg te helpen met zoeken hebben we een lijst met veel gebruikte zoektermen voor je vertaald.
Ik vind resultaten die ook via Google vrij toegankelijk zijn, klopt dat wel?


Klopt. Een aantal publicaties in EBSCO Education Source is in open access gepubliceerd, deze publicaties zijn dus voor iedereen vrij toegankelijk. Daarnaast worden bij je zoekopdracht ook de databases van ERIC en Teacher Reference Center (TRF) doorzocht. De inhoud van deze databases is deels vrij toegankelijk te raadplegen voor iedereen. Het kan dus kloppen dat sommige artikelen ook buiten EBSCO om te vinden zijn.

De 1 miljoen vrij toegankelijke artikelen in EBSCO horen bij zo’n 2000 wetenschappelijke tijdschriften. Circa 1400 tijdschriften (70%) zijn binnen Education Source fulltekst te raadplegen, terwijl je daar buiten de database voor zou moeten betalen.

WEGENS 

SUCCES 

VERLENGD!

Vragen over aanmelden & inloggen

Hoe kan ik meedoen aan de pilot?


Het aanmeldproces staat beschreven op deze pagina. Volg daar de instructies.
Hoe kan ik inloggen om gebruik te maken van EBSCO Education Source?


Om EBSCO Education Source te raadplegen, log je in via OpenAthens. Hiervoor moet je wel eerst het hele registratieproces hebben doorlopen via de website van de KB en OpenAthens.
Ik heb het aanmeldformulier op de website van de Koninklijke Bibiliotheek ingevuld, maar geen e-mail ontvangen. Wat nu?


Check eerst je spam folder. Als je geen e-mail hebt ontvangen, neem dan contact op met de KB Klantenservice.
Na de registratie bij “OpenAthens” heb ik geen inlogcode ontvangen.


Na je registratie vindt een controle plaats door de Koninklijke Bibliotheek (KB). Zodra je aanmelding is goedgekeurd, ontvang je een e-mail. Heb je na zeven werkdagen nog niets vernomen? Neem contact op met de KB Klantenservice.
Ik ben mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord kwijt om in te loggen. Wat nu?


Op de website van OpenAthens kun je je wachtwoord opnieuw opvragen.

Vragen over de inhoud en achtergrond van de pilot

Waarom deze pilot?


In de afgelopen jaren hebben groepen leraren herhaaldelijk aangegeven dat zij worden belemmerd in het raadplegen van wetenschappelijke publicaties. Toegang tot wetenschappelijke publicaties over onderwijsonderzoek is voor leraren belangrijk voor het vormgeven van hun onderwijs. Wetenschappelijke artikelen bevinden zich nog vaak achter een betaalmuur.

De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) hebben nu de handen ineen geslagen en geven alle onderwijsprofessionals die werkzaam zijn op een school een jaar lang toegang tot de omvangrijke onderzoeksdatabase voor het onderwijs EBSCO Education Source. In deze omvangrijke database zijn ruim 1 miljoen wetenschappelijke artikelen vrij toegankelijk.
Wat houdt de pilot in?


Elke onderwijsprofessional die werkzaam is op een school in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kan een jaar lang toegang krijgen tot de database Education Source (EBSCO). In deze database zijn betaalde artikelen te vinden maar ook ruim 1 miljoen wetenschappelijke artikelen die vrij toegankelijk zijn. De toegang gaat in vanaf 29 oktober 2019 en loopt door tot 29 oktober 2020.
Wie kan zich aanmelden?


Iedereen die als onderwijsprofessional een aanstelling heeft op een basisschool, middelbare school of mbo-instelling kan deelnemen. Aanmelden kan gedurende de gehele looptijd van de pilot. De hoeveelheid deelnemers per school is ongelimiteerd.
Wat wordt er van mij als deelnemer verwacht?


Allereerst hopen wij natuurlijk dat deze toegang je helpt bij het vormgeven van je onderwijs. Verder hopen wij door deze pilot inzichtelijk te kunnen maken hoe vaak EBSCO Education Source gebruikt wordt en of deze pilot voorziet in een behoefte. We zullen je vanaf 2020 een aantal keer een korte vragenlijst sturen. Deelname is niet verplicht en anoniem, maar wij hopen dat je je mening met ons wilt delen.
Wat gebeurt er als ik me aanmeld, maar ik de database niet of nauwelijks gebruik?


Dan gebeurt er niets, maar je helpt ons enorm als je wel de online vragenlijsten invult en daarin toelicht waarom je de database niet gebruikt. Ook deze informatie is voor ons van belang.
Wat gebeurt er als de pilotperiode erop zit?


In principe stopt de toegang in deze vorm na 29 oktober 2020. Een eventueel vervolg is mede afhankelijk van de uitkomsten van de online vragenlijsten. Wij hopen dus dat je deze invult.
Wat is het verschil tussen deze pilot en Open Access?


Open Access betekent dat de toegang tot wetenschappelijke publicaties voor iedereen toegankelijk is. In deze pilot hebben de initiatiefnemers een licentie ingekocht bij EBSCO Education Source. Via deze licentie krijgen uitsluitend leraren en andere onderwijsprofessionals die werkzaam zijn op een school, toegang tot de database.
Hoe is deze toegang ontstaan?


De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, de Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) bekostigen deze pilot. Zij hebben gezamenlijk een licentie afgenomen bij EBSCO Education Source. Zo maken zij de toegang tot EBSCO Education Source een jaar lang mogelijk voor alle leraren en andere onderwijsprofessionals binnen de scholen.
Kan ik mij ook aanmelden voor deze pilot als ik NIET werkzaam ben op een school in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs?


Dit is niet mogelijk. De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het NRO en de KB hebben een licentie bij EBSCO ingekocht. Binnen deze licentie is afgesproken dat alleen leraren en ander personeel binnen po, vo en mbo scholen gebruik kunnen maken van de database EBSCO Education Source. Bovendien moet deze pilot inzichtelijk maken wat het gebruik van en behoefte aan toegang tot wetenschappelijke publicaties is binnen de scholen in het po, vo en mbo.
Ik werk op een school maar heb geen school e-mailadres. Wat nu?


Neem contact op met je school en bespreek hoe je een e-mailadres van de school kunt krijgen.
Waarom moet ik mij aanmelden met een school e-mailadres?


Het e-mailadres van de school is de toetsing of je werkzaam bent op een po, vo of mbo school en of je binnen de kaders van deze pilot valt. Wanneer jij je aanmeldt met je privé e-mailadres kunnen wij deze toets niet uitvoeren. We weigeren dan je aanvraag. Ook aanmeldingen vanuit een e-mailadres dat niet afkomstig is van een school in het po, vo of mbo worden afgewezen.

logo-po-raad.png
vo-raad_logo_780.jpg

Een initiatief van: 

LzBPeOBs_400x400.png
KB_Nationale-Bibliotheek_Logo_RGB-Zwart.
NRO-logo-blok.jpg