top of page

Door: Guido Lacet, leraar st Willibrordusschool te Herveld

18 April 2023

Voordeleraar.nl 
moet ook van en door worden

Ruimte Station

Op mijn school, de st Willibrordusschool te Herveld, ben ik naast leraar van een vaste groep, ook de leraar van ons ’Ruimte Station’. Een plus-klus klas voor anders lerenden voor alle leeftijden op school. Een inspirerende en uitdagend uitziende plek voor kinderen die de (onderwijs)behoefte hebben aan anders leren en/of werken. Samen en/of alleen.

De kinderen werken vanuit een probleemstelling, een uitdaging of werken naar een oplossing met als uitgangspositie het interesseveld van het kind. Omdat het vaak maatwerk bevat is hier niet zo gemakkelijk een format overheen te leggen. 

Avontuur

Voor kinderen is dit proces vaak een grote ontdekkingsreis het onbekende in, een avontuur. Ik ga met ze mee op reis. Ik begeleid hen, wijs de weg en leer hen vaardigheden die ze nodig hebben om verder te komen. Vaardigheden op sociaal-emotioneel-, cognitief- en praktisch vlak. Ik geef inzichten vanuit de verschillende kanten bekeken. En vraag een kritische houding. Van mijzelf en de kinderen. Geen zaken zomaar aannemen. Vragen stellen. Ontdekkend en onderzoekend leren. Wat weten we al, wat is al onderzocht. Is het bruikbaar of moeten op zoek naar iets nieuws. Telkens gebruik ik hiervoor nieuwe en andere bronnen.

Het Ruimte Station

www.voordeleraar.nl

Één van deze bronnen voor mij is de database EBSCO Education Source die via Voordeleraar.nl beschikbaar wordt gesteld. Deze raadpleeg ik ook als ik opzoek ben naar meer data. Voor mijzelf en soms samen met de kinderen. Toch blijft het pittig om een database als ‘amateur’ te gebruiken. Hoe zoek je in deze database, hoe selecteer je en hoe lees je zo’n onderzoek? Dit heb ik mijzelf echt moeten aanleren. Dat vraagt wel wat van mij als leraar. Van nature verdiep ik mij altijd al graag in nieuwe wetenschappelijke inzichten. Dus ga ik hier wel voor. Maar dat geldt niet voor elke leraar.

Van en voor de leraar 

De drempel voor het lezen van dit soort onderzoeken is voor de meeste leraren een stapt te ver. Niet dat ze het niet willen of zouden kunnen, maar simpelweg omdat zij ook een reisgids (en tijd) nodig hebben. Nu is dat er niet. Jammer, want leraren zijn essentieel als het gaat om de vertaalslag van wetenschap naar praktijk en vice versa.  Ik ben dan ook van mening dat hier winst geboekt kan worden. En het betrekken van de beroepsgroep bij de vorming hiervan is heel belangrijk. Door leraren te betrekken geef je meer ruimte aan eigenaarschap en zeggenschap. Dit vergroot de betrokkenheid. En dat komt het onderwijs ten goede.

Kolibrie 

Om af te sluiten met een voorbeeld waarbij wetenschap en praktijk elkaar raken in het primair onderwijs wil ik nog een voorbeeld geven van twee kinderen uit het Ruimte Station. Zij kregen van mij de vraag of zij wilden meedoen aan een regionale techniekwedstrijd met als onderwerp ‘maak een windmolen’. Ik heb hen als extra uitdaging meegegeven om te kijken naar de huidige problemen rondom bestaande windmolens.

Uitleg mechanisme

Na wat speurwerk kwamen geluid en schaduw als hoofdprobleempunten, voor hen, naar voren. Hiervoor hebben de kinderen data gebruikt uit onder andere de database EBSCO Education Source. Daarnaast kwamen ze via een telvisieprogramma op het idee om een kolibrie-windmolen te bouwen. Dit was voor de kinderen een grote ontdekkingsreis, waarin ze heel veel geleerd hebben. Het mooie was dat zij met hun idee zelf de lokale ondernemers wisten te inspireren, waardoor er hulp ontstond vanuit onverwachte hoek om de kolibrie-windmolen daadwerkelijk te kunnen maken. Hun molen werkte. Produceerde in ieder geval minder slagschaduw. De kinderen ervoeren succes, helaas op de techniekwedstrijd vielen ze niet in de prijzen. Maar ze hebben een prachtige ontdekkingsreis achter de rug. En nog een prachtige reis te gaan, want beiden kinderen zetten hun reis voort in de techniek en wetenschap.

Guido Lacet

Wil je ook je verhaal delen? 

Wij zijn benieuwd naar hoe jij wetenschappelijke informatie gebruikt en toepast in het onderwijs. Deel je je verhaal met ons? Stuur je idee/kopij naar astrid.vanwesenbeeck [at] kb . nl 

bottom of page