Achtergrond

Deze pilot is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Koninklijke Bibliotheek (KB). De vijf initiatiefnemers werkten voor deze samenwerking al aan het verbeteren van de toegankelijkheid van wetenschappelijke literatuur en kennisdeling binnen het onderwijs. Zo hebben de vijf sectorraden eerder dit jaar de ontwikkelagenda 'Lerend onderwijs voor een lerend Nederland' gelanceerd. Hiermee willen zij onderwijs en onderzoek optimaal met elkaar verbinden. Deze pilot is een van de eerste activiteiten die voortvloeit uit deze ontwikkelagenda. Het NRO en de KB zijn al langere tijd bezig met het beter 

kennisss.gif
parool.gif

Roep vanuit het onderwijs
Met deze pilot hopen de initiatiefnemers gehoor te geven aan de roep vanuit het onderwijsveld om vrije toegang tot onderwijsonderzoek. Zoals dr. Frank Cornelissen enkele jaren geleden met zijn petitie heeft aangetoond.  

toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties voor mensen die geen toegang hebben via een universiteitsbibliotheek. Zo heeft het NRO de Toolkit Toegang tot wetenschappelijke literatuur voor leraren en de KB de wegwijzer Vrij toegankelijke wetenschappelijke publicaties vinden ontwikkeld. Alle vijf de initiatiefnemers hebben de afgelopen jaren op bijeenkomsten veel onderwijsprofessionals gesproken. Wat herhaaldelijk terugkwam in deze gesprekken is de wens om meer wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek te kunnen raadplegen.

logo-po-raad.png
vo-raad_logo_780.jpg

Een initiatief van: 

LzBPeOBs_400x400.png
KB_Nationale-Bibliotheek_Logo_RGB-Zwart.
NRO-logo-blok.jpg