top of page

Achtergrond

Toegang tot EBSCO Education Source voor onderwijsprofessionals is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de KB, de nationale bibliotheek. De vijf initiatiefnemers werkten voor deze samenwerking al aan het verbeteren van de toegankelijkheid van wetenschappelijke literatuur en kennisdeling uit onderzoek binnen het onderwijs. 

Zowel de sectorraden als het NRO en de KB hebben veel gesprekken gevoerd met onderwijsprofessionals. Wat herhaaldelijk terugkwam in deze gesprekken was de wens om meer wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek te kunnen raadplegen. 


Wat in 2019 begon als pilot is na drie jaar een structurele aanvulling op het aanbod van kennis uit onderwijsonderzoek voor leraren en andere onderwijsprofessionals.

logo-po-raad.png
vo-raad_logo_780.jpg

Een initiatief van: 

LzBPeOBs_400x400.png
KB_Nationale-Bibliotheek_Logo_RGB-Zwart.
NRO-logo-blok.jpg
bottom of page