Achtergrond

Deze pilot is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de Koninklijke Bibliotheek (KB). De vijf initiatiefnemers werkten voor deze samenwerking al aan het verbeteren van de toegankelijkheid van wetenschappelijke literatuur en kennisdeling binnen het onderwijs. Zo hebben de vijf sectorraden in 2019 de ontwikkelagenda 'Lerend onderwijs voor een lerend Nederland' gelanceerd. Hiermee willen zij onderwijs en onderzoek optimaal met elkaar verbinden. Het NRO en de KB zijn al langere tijd bezig met  

kennisss.gif

het beter toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties voor mensen die geen toegang hebben via een universiteitsbibliotheek. Zo heeft het NRO de Toolkit Toegang tot wetenschappelijke literatuur voor leraren en de KB de wegwijzer Vrij toegankelijke wetenschappelijke publicaties vinden ontwikkeld. Alle vijf de initiatiefnemers hebben de afgelopen jaren op bijeenkomsten veel onderwijsprofessionals gesproken. Wat herhaaldelijk terugkwam in deze gesprekken is de wens om meer wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek te kunnen raadplegen.

WEGENS 

SUCCES 

VERLENGD!

Pilot is weer met een jaar verlengd!

Op 5 oktober 2020, op de Dag van de Leraar, maakten de initiatiefnemers bekend de pilot met een jaar te verlengen. Op 7 oktober 2021 is de pilot wederom met een jaar verlengd tot eind oktober 2022. 


Ambassadeurs aan het woord 

De ambassadeurs van de pilot zijn sinds de start betrokken. In het onderstaande filmpje kijken zij terug op het eerste jaar en delen zij hun ervaringen. 

logo-po-raad.png
vo-raad_logo_780.jpg

Een initiatief van: 

LzBPeOBs_400x400.png
KB_Nationale-Bibliotheek_Logo_RGB-Zwart.
NRO-logo-blok.jpg